ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens


byANOUK BV

Willem Van Laarstraat 7

2600 Antwerpen - Berchem


E-mailadres: hi@byanouk.com

Telefoonnummer: +323 636 36 34

Ondernemingsnummer: BE 0640 901 170


1. Algemeen


Door de website van byANOUK BV (“byANOUK”, “wij”, “we” of “onze”) te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen gaat de bezoeker van de webshop (“klant”, “je” of, “jou”, “jouw”) akkoord met de Algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zoals hieronder beschreven.


Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant dat hij rechtsbekwaam is om bindende overeenkomsten aan te gaan en dat hij (in het geval van een particulier) ten minste 18 jaar oud is.


Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je deze site niet te gebruiken.


Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige webshop worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Algemene voorwaarden. Je kan de meest recente versie van de voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden het recht om elk deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.


Onze webshop wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.


De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


2. Prijzen


Al de prijzen vermeld op de webshop van byANOUK zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De prijzen vermeld in de onderdelen services en projecten zijn uitgedrukt exclusief btw. 


Indien er leverings-, reservatie-, montage- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Meer info over leveringskosten vind je bij ‘betalingen, verzendingen & retour’.


De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


byANOUK behoudt zich het recht de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, prijsverhogingen van de leverancier , nieuwe taksen of (typ)fouten.


De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft.


Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van byANOUK tot het betalen van eventuele schadevergoeding.


3. Aanbod & voorraad


byANOUK werkt met een werkelijke stock en op bestelling bij de leverancier. Hierdoor kunnen de levertermijnen verschillen. De klant wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht na bestelling.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door byANOUK. byANOUK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Wij behouden het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden het recht om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden het recht om elk product op elk gewenst moment te beëindigen.


Wij kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van door jou gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.


4. Betaling


Wij kunnen online enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden. Heb je echter geen kredietkaart of wil je op een andere manier betalen, dan kan je ons steeds contacteren via hi@byanouk.com, zodat dat wij jou van onze bankgegevens kunnen voorzien en je de bestelling via overschrijving kan betalen.

Als je ons je credit card informatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.


5. Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie


Wij behouden het recht om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, brengen wij je hiervan op de hoogte door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. 


Wij behouden het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere informatie, met inbegrip van je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.


6. Bestellingen & levering


Na het plaatsen van je bestelling krijg je een bestelbevestiging via mail waarin de de door jouw bestelde producten worden vermeld. Wij streven ernaar om alle bestellingen (van producten die op voorraad zijn) binnen de 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.


Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of kunnen afgehaald worden in ons kantoor. Voor goederen die een speciale levering vereisen, wordt er via mail contact opgenomen met de klant.


Producten op bestelling bij de leverancier hebben verschillende levertermijnen. Hiervan wordt de klant na bestelling op de hoogte gebracht, zodat deze ten alle tijde geïnformeerd is over de stand van zijn bestelling.


Voor producten die niet op voorraad zijn, kan je contact opnemen via hi@byanouk.com voor de geschatte levertijd.


De klant dient er rekening mee te houden dat de bestellingen tijdens de werkuren van de desbetreffende post- en transportbedrijven worden geleverd.


Goederen worden tot aan de deur op het gelijkvloers geleverd.. De leveringsplaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn met de vrachtwagen. Mocht dit niet het geval zijn, zullenwij de extra transportkosten of manipulaties in rekening brengen. Voor verticaal transport in het gebouw, moet een voldoende grote lift ter beschikking worden gesteld door de klant. Is dit niet het geval dan wordt het hierdoor extra ontstane transport, de werkuren en de ontstane kosten in rekening gebracht.


7. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie


De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld, maar vergissingen kunnen gebeuren.


De informatie kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Wij behouden dan ook het recht om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. 


De werkelijke kleuren van producten kunnen afwijken van de kleuren die op je computerscherm worden getoond.


byANOUK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website en variaties in kleuren.


8. Herroepingsrecht


Je hebt gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant byANOUK via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Neem via hi@byanouk.com contact op om een retour in gang te zetten. 


De klant staat zelf in voor de kosten van de retourzending. Binnen de 30 dagen nadat we de bestelling hebben teruggekregen betalen we je de volledige aankoopprijs (excl. verzendkosten) terug via overschrijving.


De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen.


Meer info over retourneren vind je bij ‘betalingen, verzendingen & retour’.


Onvolledige, beschadigde, door de klant gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.


De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering van maatwerk en de levering van specifiek voor de klant op maat bestelde meubels, raamdecoratie, ed.


9. Gebreken


Onverminderd het bepaalde zal By Anouk, indien en voor zover hij/zij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product vervangen, het product terugnemen en de OPDRACHTGEVER crediteren voor de prijs van het desbetreffende product, of, in het geval van diensten, het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de OPDRACHTGEVER daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.


10. Links van derden 


Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. 


Hyperlinks van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. 


Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


11. Overmacht


byANOUK heeft het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht de bestelling te annuleren en de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk en tijdelijk aan de klant mee te delen.


Wanneer een bestelling vertraging oploopt bij de leverancier kan byANOUK hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Dit soort uitzonderlijke vertragingen (door bijvoorbeeld grondstoftekorten) worden tijdig meegedeeld aan de klant.


byANOUK is niet aansprakelijk tegenover de klant of tegenover derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.


12. Disclaimer


Wij behouden het recht om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook een dienst te weigeren. 


Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat je gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.


Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. 


Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder je daarvan op de hoogte te brengen.


Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor je eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan jou worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


In geen geval zal byANOUK, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien je op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.


13. Schadeloosstelling


Je gaat ermee akkoord byANOUK en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of jouw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.


14. Onuitvoerbaarheid


Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene voorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.


15. Beëindiging


De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.


Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of door ons worden beëindigd. Je kan deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze website. 

Indien je, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat je nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.


16. Gehele overeenkomst


Indien wij enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.


Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op je gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene voorwaarden). 


Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Algemene voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.


17. Toepasselijk recht


Deze Algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Belgisch recht. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van By Anouk zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


18. Privacy


Op het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is ons privacybeleid van toepassing.


19. Feedback


Opbouwende feedback is altijd welkom ;) Gelieve alle feedback en reacties aan ons door te geven via ons contactformulier of via mail naar hi@byanouk.com


BELANGRIJKSTE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PROJECTEN


-PRIJZEN: Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van By Anouk zijn vrijblijvend. De opgegeven prijs is een richtprijs, en kan naargelang de werkelijke leverings-en fabricatiekosten en prijsstijgingen van de ramingprijs afwijken en wijzigingen ondergaan.


-LEVERTERMIJN: De door By Anouk vooropgestelde leveringstermijnen voor het leveren van interieuritems zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de OPDRACHTGEVER na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de OPDRACHTGEVER nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan of tot verbreking van het contract aanleiding geven.


-Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door By Anouk nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de OPDRACHTGEVER in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door By Anouk gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de OPDRACHTGEVER.


-Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van By Anouk tot aan het moment waarop de OPDRACHTGEVER voor alle vorderingen uit enige met By Anouk gesloten overeenkomst volledig is gekweten. 

Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door By Anouk teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de OPDRACHTGEVER niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of By Anouk aanleiding heeft aan te nemen dat de OPDRACHTGEVER niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.


-Indien de samenwerking wordt verbroken, of eenzijdig opgezegd door één van beide partijen, zal de OPDRACHTGEVER een vergoeding verschuldigd zijn aan By Anouk. Die vergoeding is gelijk aan de reeds gepresteerde werkuren en een vierde van het resterend ereloon die ByAnouk nog had kunnen aanrekenen als de overeenkomst zou verder gezet worden. 


-By Anouk behoudt in ieder geval het auteursrecht en inzonderheid de volleartistieke eigendom van zijn plans, studies, voorontwerpen, met het uitsluitend recht tot de reproductie daarvan alsmede van het uitgevoerde werk, onder welke vorm of op welke wijze ook. 


-By Anouk neemt geen financiële lasten op zich wegens vergissingen van andere bouwers, zoals aannemers, ingenieurs, schrijnwerkers, e.a.. By Anouk is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de gebreken eigen aan de opvatting of vervaardiging van de materialen en/ of leveringen.